Loupedeck – wedding photographer’s user review

16 února, 2018

It’s been almost 5 months I have this new helper for editing –  Loupedeck console. It’s basically a keyboard, made exclusively for Adobe Lightroom full of dedicated and programmable buttons in Develop module. During time when I work with pictures have tried lots of solutions for speeding up my workflow (midi controller, was thinking about Palette as well), but Loupedeck was the first to convince me to buy.

Thanks Czech and Slovakian distribution at Blackdog.sk I received beautiful package, similar to those I know from Apple products. Console works on both platforms Windows and Mac OS and after simple installation and USB connection, you can go for set up.

1. INTRODUCTION AND SETTINGS

Console contains buttons and sliders, which controls known sliders from Lightroom like: Exposure, Shadows, Highlights, Black, Whites, Contrast, White Balance, Tint, Vibrance, Saturation. Further buttons for tools like CropUndo, Redo, Fullscreen, Brush, Before/After, Export, Zoom, Fn (for double the options of these buttons) and buttons for rating pictures Stars 1-5 (even the colors), Copy, Paste, Pick and Zoom and arrows for move between photos. For those who love to work with separated color channels you have the complete control for HSL (this is really nice).

You have option to customise your own buttons – C1, C2 and C3 and P1 – p8, which works for your presets and with combination of Fn button you can double up.

Application settings is very intuitive and you have lots of video tutorials at Loupedeck website. During my using there has been few updates, which added new functions or corrected bugs. Since last update you can customise sensitivity for all the sliders and buttons.

2. USING

I don’t have many to reproach. Controlling using both hands and when using brush (default button) or radial filter (custom button) and other local adjustments I work together with Wacom tablet. Overall I can more focus to the picture itself and don’t pay to much attention to Lightroom sliders. You cannot edit curves on console, but me personally have few custom presets and don’t edit curves that much anyway. But if needed, adjust these manually without any issues. After some editing time I can feel more like a DJ, but when you are wedding photographer like me and going through big library of photos, time savings is gold.

I love to use all the turning buttons as well, because you can press them as well to go to the default settings. This is really great.

Console itself is invented quite smart and after first look seems to be pretty luxury, but I’m so sad that Loupedeck didn’t care too much on used materials. Hard plastic is ok, but for a price of the console I would expect bit better performance. Because when using some of buttons, I feel like touching keyboard from my very first computer. I speak mostly about the arrow buttons, because you have to press them really in the middle to press correctly and it very beginnings it was a nightmare. It’s true that after some time I got used to it and it’s not that big deal anymore. But I hope that second generation would be much better in this way. Right now I can see that Paste button has almost all the lettering gone (probably I’m just pasting type:)

3. FINAL WORDS

Everybody can find pros and cons himself. Lots of people say that price is too high, but for me as a wedding photographer is every speeding my workflow like gold. It’s not saving 50% of time, but every speed up and making my work easier is appreciated.

 

Je tomu už 5 měsíců co se mi domů dostal nový pomocník pro práci a to konzole Loupedeck. Jedná se v podstatě o takovou klávesnici vyrobenou exkluzivně pro Adobe Lightroom plnou dedikovaných a programovatelných tlačítek v modulu Develop. Za dobu co pracuji s fotkami jsem zkoušel různá řešení na urychlení práce (midi controller, taky jsem uvažoval o Palette), ale až Loupedeck mě přesvědčil natolik, že jsem si ho koupil.

Díky české a slovenské distribuci z Blackdog.sk mi dorazilo krásné elegantní balení podobné těm, co znám od Apple produktů. Konzole funguje na platformách Windows i Mac OS a po jednoduché instalaci a připojení přes USB se můžete vesele pustit do nastavování.

1. ÚVOD A NASTAVENÍ

Konzole obsahuje tlačítka a slidery, které ovládájí všechny známe posuvníky v Lightroomu jako: Exposure, Shadows, Highlights, Black, Whites, Contrast, White Balance, Tint, Vibrance, Saturation. Dále tlačítka nástrojů pro CropUndo, Redo, Fullscreen, Brush, Before/After, Export, Zoom, Fn (pro další variace těchto tlačítek) a pro hodnocení fotografií také tlačítka pro Hvězdičky 1-5 (případně i barvy), Copy, Paste, Pick a Zoom a šipky pro pohyb mezi fotografiemi. Pro ty co rádi pracují s jednotlivými barevnými kanály tak tu máte komplet ovládání HSL (to je hodně povedené).

Taky máte možnost nastavit tlačítka vlastní – C1, C2 a C3 a P1 – P8, která slouží pro Vaše presety, které ještě v kombinaci s tlačítkem Fn můžete zdvojnásobit.

Nastavení v aplikaci probíhá velice intuitivně, k dispozici jsou na webu výrobce připadné videonávody a během mého používání již vyšlo pár aktualizací, které dodávaly nové funkce nebo poupravovaly stávající. Od posledního update také můžete nastavit citlivost jednotlivých posuvníků.

2. VLASTNÍ POUŽÍVÁNÍ

Práci s konzolí nemám tolik co vytýkat. Ovládám ji oběma rukama a při použití štětce (výchozí tlačítko) nebo radiálního filru (naprogramované tlačítko)  a případné lokální úpravy používám Wacom tablet s perem. Celkově se ale víc mohu soustředit na fotku a nesleduju jednotlivé slidery v Lightroomu. Na konzoli sice neupravíte třeba křivky, ale já osobně mám postavených několik svých presetů a do křivek už ani nelezu. Pokud je ale to třeba, upravím bez problémů ručně. Po chvíli práce si připadám tak trošku jako DJ, ale pokud jste svatební fotograf jako já a procházíte tedy větší knihovnou fotografií, úspora času je tam opravdu znát.

Hodně se mi líbí taky používání všech otočných ovladačů protože jdou zároveň také stisknout a tím vynulují veškerou úpravu na výchozí hodnotu. To se opravdu povedlo.

Celá konzole je vymyšlená opravdu chytře, na první dojem působí docela luxusně, ale mrzí mě, že si výrobce nedal tolik záležet na použitých materiálech. Tvrdý plast je v pořádku, ale za cenu celé konzole bych očekával přece jen mnohem lepší provedení, protože u některých tlačítek si připadám, jako bych mačkal klávesnici od svého prvního počítače. Mluvím hlavně o tlačítkách šipek, protože musíte mačkat přesně doprostřed, aby se tlačítko opravdu zmáčklo a hlavně ze začátku to bylo něco na mé nervy. Je pravda, že je to asi o zvyku, protože po nějaké době už to není takový problém. Ale doufám, že v druhé verzi to dopadne o poznání lépe. Aktuálně se mi také ošoupal skoro celý nápis z tlačítka Paste (asi jsem holt vkládací typ:-)

3. ZÁVĚR

Každý si najde na tomto produktu své klady a zápory. Spoustu lidí asi může odradit cena, ale pro mě jako svatebního fotografa je největším přínosem celkové urychlení mého pracovního workflow. Není to tak, že bych měl svatbu hotovou za polovinu času, ale každé zrychlení a ulehčení práce je pro mě přínosem.

 

SHARE THIS STORY
COMMENTS
ADD A COMMENT

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..